Valdres Kontorpark Hedalen er et moderne kontorbygg med beliggenhet ved Nerbykrysset i Hedalen.

Kunnskapsbasert miljø

Kontorparken har som mål, i samarbeid med blant andre Valdres Næringshage å videreutvikle et kunnskapsbasert miljø, slik at det skal være attraktivt for ulike «kunnskapsintensive» bedrifter å ha tilhold i kontorparken. Det legges vekt på å legge forholdene godt til rette for telependling og fjernarbeid.

Pendler du?

Har du jobben din i for eksempel Oslo, men ønsker å bo i Hedalen er kontorparken ideell som «hjemmekontor». Senteret er også ypperlig for hyttefolk som vil være i bygda over kortere eller lengre tid og som ønsker å ta med seg jobben på hytta. I senteret er det tilgjengelig fullt utstyrte og operative møterom og kontorer, som kan leies over så lang periode du måtte ønske. Dersom du kun har behov for tjenester som å få sendt mail, fax etc. kan du også henvende deg ved senteret for å få utført slike tjenester.

Moderne teknologi

Dagens teknologi muliggjør fjernarbeid innen svært mange bransjer og kontorparken tilbyr et sosialt og faglig arbeidsmiljø, som er adskillig mer attraktivt enn et hjemmekontor i kjelleren. Samtidig kan man dele på kostnader og nyte godt av fellesfasiliteter som sentralbord, IT-utstyr/tjenester og møterom.

Bedriftene i kontorparken har tilgang på en god infrastruktur, når det gjelder bruk av IT-tjenester. Hedalen er i så henseende et godt utgangspunkt i og med at flere IT-bedrifter allerede er veletablert i bygda.